Phol hai gulab ka .

            Araz kiya hai ……

      

          Phol hai gulab ka ….!

           Par kante hai…..!!

      

          Phol hai gulab ka ….!

           Par kante hai….!!

            Chut hai makmali…!!

              Par jhante hai……!!!!!

Leave a Reply