10 doctorz aur 1 engineer

10 doctorz aur 1 engineer

Helicopter Ki Rassi Se Latke Hue

The…..

.

.

. .

.

.

.

.

Pilot Ne Kaha Load Zyada Hai 1 Aadmi Ko Chorna Hoga….!!….

.

.

.

.

. .

.

engineer Ne Kaha Apni jaan Ki

Qurbani Mai

Deta Hoon……

. .

.

.

.

.

Taaliyan…. .

.

.

.

.

. .

.

Ye Sun Kar Sab doctorz

Taaliyan

BajaneLage,

Aur sabke sab Neechey Gir Gaye…

Ustad to akhirr Ustad hota hai

na….!!

Leave a Reply