Sardar :- Yar iska matlab kya hota hai….

Aur Bhi Hai..
Sardar :- Yar iska matlab kya hota hai,

“I AM GOING”?
Friend :- Main jaa raha hun.
Sardar :- Saaley, aise kaise jayega, 20 aur bhi aise ja chuke hain…

answer bata ke jaa..

Leave a Reply