Marathi SMS Archive

मुलगी :काहीतरी नवीन स्टाईल ने प्रोपोस कर

इतर :
मुलगा:मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो माझ्याशी लग्न करशील??
मुलगी :काहीतरी नवीन स्टाईल ने प्रोपोस कर !
.
.
.
वाना बी माय छम्मक छल्लो ओ ओ ओउ …………